• Versek, jegyzetek és dokumentumok kötetei szerint:
   » Föld, erdő, isten
   » Kalibán
   » Fény, fény, fény
   » A sátán műremekei
   » Te meg a világ

• Szabó Lőrinc-hagyaték katalógusai:
   » F. Csanak Dóra: Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka I., 1973
   » Körmendy Kinga: Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka II., 2007
   » Horányi Károly: Szabó Lőrinc hagyatéka a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2006, 2011

• Szabó Lőrinc Füzetek
Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Szabó Lőrinc-kutatóhely (pdf):
   » 1. Kiss Noémi: Ki Carl Rothe? Szabó Lőrinc és Carl Rothe kapcsolatának irodalmi térképe
   » 2. Kabdebó Lóránt-bibliográfia
   » 3. Szabó Lőrinc Könyvtára. I. Magyar szerzők művei
   » 4. „A megélt költemény” – Szabó Lőrinc levelezése Bernáth Auréllal és családjával 1933–1957
   » 5. Szabó Lőrinc németországi utazásai
   » 6. Szabó Lőrinc Könyvtára. II. Külföldi szerzők művei
   » 7. Felszeghi Sára: „Álommá zsongul a tücsökzene” Szabó Lőrinc betegségei
   » 8. Szabó Lőrinc környezetének naplói
   » 9. Szabó Lőrinc Remarque-fordítása: Vissza a háborúból
   » 10. Ćurković-Major Franciska: Szabó Lőrinc kelet-adriai utazásai
   » 11. Kabdebó Lóránt: Titkok egy élet/műben

• Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai – Csokonai kiadó:
   » A sorozatról
   » 1. William Shakespeare: Vízkereszt, vagy: amit akartok
   » 2. Catherine Turney: Keserű aratás
   » 3. Zygmunt Krasinski: Pokoli színjáték
   » 4. Hanns Johst: Thomas Paine
   » 5. August Strindberg: A csöndes ház

• Kontor István László: Vers-dialógusok
Német–magyar lírakapcsolatok Szabó Lőrinc németből készült kisebb versfordításai alapján (pdf):
   » 1. Szövegek és kommentárok
   » 2. Szabó Lőrinc versfordításai németből
   » 3. A Szabó Lőrinc-fordította versek más költők tolmácsolásában
   » 4. A német szövegek sorrendje
   » 5. Németből fordító szerzők

• Bibliográfia

• Örök Barátaink, a költő kisebb lírai versfordításai, Osiris, 2003

• Szabó Lőrinc életrajza

• Összes versei, Osiris, 2003

• Verseskönyvei, verseskönyveinek korrektúrái, nyomdai kéziratai:
   » Föld, erdő, isten, Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922
   » Föld, erdő, isten, Az 1922-es Kner kiadás kefelevonata. Magántulajdon
   » Föld, erdő, isten, Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922. Szerzői példány. Az oldalakon Szabó Lőrinc autográf javításai és kiegészítései
   » Kalibán, Athenaeum, Budapest, 1923
   » Kalibán, nyomdai kézirat. Magántulajdon
   » Kalibán, Athenaeum, Budapest, 1923. Szerzői példány. Az oldalakon Szabó Lőrinc autográf javításai és kiegészítései
   » Fény, fény, fény, Kultura R.-T., Budapest, 1926
   » Fény, fény, fény, nyomdai kézirat. Magántulajdon
   » Fény, fény, fény, Kultura R.-T., Budapest, 1926. Szerzői példány. Az egyes oldalakon Szabó Lőrincnek versei keletkezésével kapcsolatos autográf megjegyzései. Magántulajdon
   » A sátán műremekei, Pandora, Budapest, 1926
   » A sátán műremekei, nyomdai kézirat. Magántulajdon
   » Te meg a világ, Pantheon, Budapest, 1932
   » Csinnadratta, Janovits István illusztrációival, Athenaeum, Budapest, 1933
   » Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.].
   » Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.]. Szerzői példány. Magántulajdon. Egyes oldalakon Szabó Lőrinc bejegyzései
   » Különbéke, Athenaeum, Budapest, 1936
   » Különbéke, nyomdai kézirat. Magántulajdon
   » Reggeltől estig: Egy repülőutazás emléke, Molnár C. Pál illusztrációival, Magyar Bibliofilek Szövetsége, 1937
   » Harc az ünnepért, Bartha Miklós Társaság, Kecskemét 1938
   » Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner, Budapest, 1940
   » Szabó Lőrinc Válogatott Versei (1934), nyomdai kézirat. MTAK Kézirattár Ms 4653/2.
   » Szabó Lőrinc Válogatott Versei (1940), nyomdai kézirat. MTAK Kézirattár Ms 4653/1.
   » Szabó Lőrinc Válogatott Versei (1940) korrektúrája. MTAK Kézirattár Ms 4653/3.
   » Tizenkét vers – Tizenkét rajz, Szalay Lajossal közösen, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet, 1943
   » Szabó Lőrinc Összes versei, Uj Idők Irodalmi Intézet R.T. (Singer és Wolfner), Budapest, [1943]
   » Szabó Lőrinc Összes versei 1943-as kiadásának kefelevonata, MTAK Kézirattár Ms 4653/4.
   » Tücsökzene: Rajzok egy élet tájairól, Magyar Élet, Budapest, 1947
   » Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Illyés Gyula bevezetőjével, Magvető, Budapest, 1956
   » A huszonhatodik év: Lírai rekviem százhúsz szonettben, Magvető, Budapest, 1957
   » A huszonhatodik év gépiratos példánya Szabó Lőrinc autográf javításaival, bejegyzéseivel. Magántulajdon
   » Tücsökzene: Rajzok egy élet tájairól, Szépirodalmi, Budapest, 1957

• Ajánlott linkek:
   » Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhelyének honlapja
   » Digitális Irodalmi Akadémia Szabó Lőrinc oldala
   » Kabdebó Lóránt nagymonográfiája a Magyar Elektronikus Könyvtárban: Szabó Lőrinc lázadó évtizede 1918–1928
       Útkeresés és különbéke 1929–1944
       Az összegezés ideje 1945–1957
   » Kabdebó Lóránt „A magyar költészet az én nyelvemen beszél” (A kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében)
   » Kabdebó Lóránt: „Ritkul és derűl az éjszaka” (Harc az elégiáért)
   » Rába György: Szabó Lőrinc
   » Kulcsár-Szabó Zoltán: Tükörszínjátéka agyadnak: Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében (pdf)
   » Szabó T. Anna: Shakespeare szonettjei Szabó Lőrinc fordításában (pdf)

• Kapcsolat