Dokumentumok


1. Szabó Lőrinc jegyzetfüzete.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/282. 9. fol. v.
A vershez készített gyorsírásos fogalmazvány-töredék, más feljegyzésekkel együtt; lap szélén: „Werther fordításakor – 1938. jan. 9. – végig megcsináltam!”


2. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/154. 6 fol.
Fogalmazvány jegyzettömblapokon; sűrűn, utólagosan javított sorok; a versszakok számozva; 1. f. r. külön címlapoldal; rajta a cím: „Werthert fordítva... és mindig” és a Goethétől vett mottó, a Trilogie der Leidenschaft (A szenvedély trilógiája) első verse, az An Werther (Wertherhez) első két sorának eredeti szövege: „Noch einmal wagst du, vielbeweinter Schatten, / Hervor dich an das Tageslicht?”; rajt még a vers megjelenésének adatai Szabó Lőrincnétől; 2. f. r. felső részén ceruzával áthúzott címvariáns: „Epilóg, Werther fordításához”, alatta szerzőségi közlés; jobb sarokban a végleges cím; 4. f. v.-n gyorsírásos két sor; 5. f. r.-n áthúzott versszakkísérlet, előzőleg többszörösen javított sorokkal; kézirat szövegének a központozás és ékezethasználati különbségeken túli eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 13. sorban: „mint” helyett még „mit”; 17. sorban: „nekem” helyett még „akkor”; 19. sorban: „zuhogott” helyett még „zúgott be”; 20. sorban: „zúgott be” helyett még „zuhogott”; 34. sorban még szórendi eltérés: „Pénz, hit, erő”; 47. sorban: „folyton csalogatnak és” helyett még „csalogatnak s rajongó”; 48. sorban: „az én” helyett még „saját”; 51. sorban: „fáradt” helyett még „őrült”; 53. sorban: „őrült” helyett még „gyenge”; 57. sorban: „őriz” helyett még „szeret”; 61. sorban: „őrizzetek ti is!” helyett még „mi megértjük egymást,”.


3. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/171.
Másodpéldány autográf javításokkal; idézőjelek, írásjelek utólag kirakva; 1. f. r. tetején Szabó Lőrincné megjegyzései; a mottó még Goethe eredeti szövegével; javítások a 17. sorban: „márványterraszán” helyett „márványasztalán”; 25., 36., 37. sorban gépírási hiba javítása; 51. sorban: „őrült” helyett „fáradt”; 53. sorban: „fáradt” helyett „őrült”; szövegének az ékezethasználati különbségeken túli eltérése az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 13. sorban: „mint” helyett még „mit”; 17. sorban: „nekem” helyett még „akkor”. Szövege megegyezik Az Estben megjelenttel és a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában közölttel.


4. Az Est, 1938. jan. 16. (12. sz.) 8. p.
A mottó fordításban. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában közölttel.


5. Újságkivágat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/307. 1 fol.
Az Est-megjelenés kivágata külön lapra ragasztva; jobb felső sarokban piros postai irónnal számozás: 23. Feltehetően a kötet nyomdai kéziratának része lehetett.


6. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 82–84. fol.


7. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 98–100. p.
Szövege két helyen eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 13. sorban: „mint” helyett még „mit”; 17. sorban a szedéssel kiemelt „nekem” helyett még „akkor”.


8. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 515–517. p.
Javítás a 13. sorban: „mit” helyett „mint”; 24. sorban szedési hiba korrekciója. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


9. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 515–517. p.