Dokumentumok

Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/171.
Másodpéldány autográf javításokkal; idézőjelek, írásjelek utólag kirakva; 1. f. r. tetején Szabó Lőrincné megjegyzései; a mottó még Goethe eredeti szövegével; javítások a 17. sorban: „márványterraszán” helyett „márványasztalán”; 25., 36., 37. sorban gépírási hiba javítása; 51. sorban: „őrült” helyett „fáradt”; 53. sorban: „fáradt” helyett „őrült”; szövegének az ékezethasználati különbségeken túli eltérése az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 13. sorban: „mint” helyett még „mit”; 17. sorban: „nekem” helyett még „akkor”. Szövege megegyezik Az Estben megjelenttel és a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában közölttel.