Dokumentumok

Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 98–100. p.
Szövege két helyen eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 13. sorban: „mint” helyett még „mit”; 17. sorban a szedéssel kiemelt „nekem” helyett még „akkor”.