Dokumentumok

Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/154. 6 fol.
Fogalmazvány jegyzettömblapokon; sűrűn, utólagosan javított sorok; a versszakok számozva; 1. f. r. külön címlapoldal; rajta a cím: „Werthert fordítva... és mindig” és a Goethétől vett mottó, a Trilogie der Leidenschaft (A szenvedély trilógiája) első verse, az An Werther (Wertherhez) első két sorának eredeti szövege: „Noch einmal wagst du, vielbeweinter Schatten, / Hervor dich an das Tageslicht?”; rajt még a vers megjelenésének adatai Szabó Lőrincnétől; 2. f. r. felső részén ceruzával áthúzott címvariáns: „Epilóg, Werther fordításához”, alatta szerzőségi közlés; jobb sarokban a végleges cím; 4. f. v.-n gyorsírásos két sor; 5. f. r.-n áthúzott versszakkísérlet, előzőleg többszörösen javított sorokkal; kézirat szövegének a központozás és ékezethasználati különbségeken túli eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 13. sorban: „mint” helyett még „mit”; 17. sorban: „nekem” helyett még „akkor”; 19. sorban: „zuhogott” helyett még „zúgott be”; 20. sorban: „zúgott be” helyett még „zuhogott”; 34. sorban még szórendi eltérés: „Pénz, hit, erő”; 47. sorban: „folyton csalogatnak és” helyett még „csalogatnak s rajongó”; 48. sorban: „az én” helyett még „saját”; 51. sorban: „fáradt” helyett még „őrült”; 53. sorban: „őrült” helyett még „gyenge”; 57. sorban: „őriz” helyett még „szeret”; 61. sorban: „őrizzetek ti is!” helyett még „mi megértjük egymást,”.