Dokumentumok

Szabó Lőrinc jegyzetfüzete.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/282. 9. fol. v.
A vershez készített gyorsírásos fogalmazvány-töredék, más feljegyzésekkel együtt; lap szélén: „Werther fordításakor – 1938. jan. 9. – végig megcsináltam!”