Dokumentumok


1. 1. Kézirat.
MTAKK Ms 6282/63. 1 fol.
Cím nélkül, a hátoldalon gépiratos hírlapi tudósítás töredéke. Szövegének eltérése az 1923-as Athenaeum-kiadásban közölttől: 2. sor: „még együtt ültünk a kapunk elé”; 18–19. sor: „Azóta megöregedett s talán / el is feledte szép emlékeit”; 24. sorban: „elé” helyett még „előtt”.


2. Az Est, 1923. ápr. 29. (97. sz.) 9. p.
Szövege megegyezik az 1923-as Athenaeum-kiadásban közölttel.


3. Az 1923-as Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata.
Magántulajdon, 49. fol.
A lapon Az Est-közlés kivágata felragasztva, szerzőmegjelölés áthúzva, cím kézírással.


4. Szabó Lőrinc: Kalibán! Versek, az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest, 1923, 61. p.

5. Szabó Lőrinc: Kalibán! Versek, az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest, 1923, 61. p. Szerzői példány.
Magántulajdon.
Az oldal tetején Szabó Lőrinc kézírásos megjegyzése: „Átírva külön papíron”.


6. Gépirat autográf javításokkal.
MTAKK Ms 4650/13. 4 fol.
Az 1923-as Athenaeum-kiadásban közölt szöveghez képest lényegesen átdolgozott, az eredetileg 25 soros költemény 108 sorossá bővült. Az első lap tetején aláírás és kézírásos címadás, alatta áthúzva: „Húsvéti emlék – Vagy: Anyám mesélte”. Az első három és az utolsó két sor másfajta gépírással: a gépirat első oldalára az eltérő jellegű felső rész ráragasztva; a negyedik oldalon az utolsó két sor kivágata ugyanígy. Eltérések az Uj idők 1943. máj. 22-i számában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 3. sor: „alatt, husvétkor, Gyarmaton, az udvar”; utolsó előtti 107. sor: „alatt, husvétkor, az udvaron, a”, a 13. sorban a „megégtünk” szó jelölten kiemelve. Az utolsó lap hátoldalán Szabó Lőrinc kézírásával: „Rádió”.


7. Gépirat másodpéldánya autográf javításokkal.
MTAKK Ms 4650/12. 4 fol.
Az első oldal tetején áthúzott jegyzet: „Átírás, Kalibán ; 61. old. »Anyám mesélte«. Egyes ékezési eltérésektől eltekintve szövege megegyezik az Uj idők 1943. máj. 22-i számában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel, s eltér az Ms 4650/13. jelzetű gépirattól a 3. és a 107. sort tekintve, ugyanakkor annak a gépiratnak a másodpéldánya. Az eltérések az előző gépiratra történő utólagos ráragasztások során keletkeztek. Az utolsó lap hátoldalán Szabó Lőrinc kézírásával: „Uj versek, régi dallamok – III.”.


8. Uj Idők, 1943. máj. 22. 18. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


9. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTAKK Ms 4653/4. 73–76. p.


10. Szabó Lőrinc Összes versei, Uj Idők Irodalmi Intézet R.T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1943, 73–76. p.