Dokumentumok

Gépirat autográf javításokkal.
MTAKK Ms 4650/13. 4 fol.
Az 1923-as Athenaeum-kiadásban közölt szöveghez képest lényegesen átdolgozott, az eredetileg 25 soros költemény 108 sorossá bővült. Az első lap tetején aláírás és kézírásos címadás, alatta áthúzva: „Húsvéti emlék – Vagy: Anyám mesélte”. Az első három és az utolsó két sor másfajta gépírással: a gépirat első oldalára az eltérő jellegű felső rész ráragasztva; a negyedik oldalon az utolsó két sor kivágata ugyanígy. Eltérések az Uj idők 1943. máj. 22-i számában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 3. sor: „alatt, husvétkor, Gyarmaton, az udvar”; utolsó előtti 107. sor: „alatt, husvétkor, az udvaron, a”, a 13. sorban a „megégtünk” szó jelölten kiemelve. Az utolsó lap hátoldalán Szabó Lőrinc kézírásával: „Rádió”.