Dokumentumok

Szabó Lőrinc: Kalibán! Versek, az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest, 1923, 61. p. Szerzői példány.
Magántulajdon.
Az oldal tetején Szabó Lőrinc kézírásos megjegyzése: „Átírva külön papíron”.