Dokumentumok

1. Kézirat.
MTAKK Ms 6282/63. 1 fol.
Cím nélkül, a hátoldalon gépiratos hírlapi tudósítás töredéke. Szövegének eltérése az 1923-as Athenaeum-kiadásban közölttől: 2. sor: „még együtt ültünk a kapunk elé”; 18–19. sor: „Azóta megöregedett s talán / el is feledte szép emlékeit”; 24. sorban: „elé” helyett még „előtt”.