Dokumentumok

Gépirat másodpéldánya autográf javításokkal.
MTAKK Ms 4650/12. 4 fol.
Az első oldal tetején áthúzott jegyzet: „Átírás, Kalibán ; 61. old. »Anyám mesélte«. Egyes ékezési eltérésektől eltekintve szövege megegyezik az Uj idők 1943. máj. 22-i számában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel, s eltér az Ms 4650/13. jelzetű gépirattól a 3. és a 107. sort tekintve, ugyanakkor annak a gépiratnak a másodpéldánya. Az eltérések az előző gépiratra történő utólagos ráragasztások során keletkeztek. Az utolsó lap hátoldalán Szabó Lőrinc kézírásával: „Uj versek, régi dallamok – III.”.