Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1935. febr. 24. (46. sz.) 17. p.
Szövege megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Az 1936-os Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata, 107. fol.
Magántulajdon.
Lapra ragasztva a Pesti Napló-közlés kivágata; jobb felső sarokban kézírásos lapszámozás: 107; cím alatt a szerzőségi közlés áthúzva; a lap tetején a Pesti Napló-közlés kézírásos datálása áthúzva.


3. Szabó Lőrinc: Különbéke, Versek, Athenaeum R.-T. kiadása, Budapest, 1936, 150–151. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/140.
Az Együtt és külön c. verssel egy oldalon; Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén írva a gépírás hiányosságainak autográf javításaival. Szövege megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel; feltehetően az 1940-es Válogatott versei számára készült másolat.


5. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 64. fol. r–v.


6. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 127–128. p.

7. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 431. p.


8. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 431. p.

9. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 255. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.