Dokumentumok

Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/140.
Az Együtt és külön c. verssel egy oldalon; Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén írva a gépírás hiányosságainak autográf javításaival. Szövege megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel; feltehetően az 1940-es Válogatott versei számára készült másolat.