Dokumentumok

Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 255. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.