Dokumentumok

Szabó Lőrinc: Különbéke, Versek, Athenaeum R.-T. kiadása, Budapest, 1936, 150–151. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.