XI. Kirándulás
Dokumentumok

1. Kézirat.
MTAKK Ms 4650/1. 1 fol.
Az 1922-es Kner kiadás megjelenése előtti kézirat az ott közölt szöveghez képest némileg eltérő: a második versszakban „gyöngyszemű” helyett „üvegszemű”; az utolsó versszakban: „elmerengve” helyett „elmerülve”, az „utánunk a hegyoldalon” helyett „fölfelé a hegyoldalon” olvasható. Korábbi, áthúzott cím: „Vasárnap”. A kéziratlap hátoldalán megjegyzések ismeretlen kéztől.


2. Gépirat kézírásos kiegészítésekkel.
MTAKK Ms 4650/4.
Szövege megegyezik az 1922-es Kner kiadásban közölttel.


3. Az 1922-es Kner kiadás nyomdai kézirata.
Magántulajdon.


4. Az 1922-es Kner kiadás kefelevonata.
MTAKK Ms 2271/315.


5. Föld, erdő, isten: Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922, 15–16. p.

6. Föld, erdő, isten: Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922, 15–16. p. Szerzői példány.
Magántulajdon. A 15. oldalon Szabó Lőrinc kézírásos címadása és javításai. Az átigazított változat néhány ékezési eltérésen túl megegyezik az 1943-as Összes versei közt közölt szöveggel.


7. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTAK Ms 4653/4. A kötet kefelevonatai közül az 1–13. old. hiányzik. A korrektúra ezért csak a 14. oldalt, a vers második felét közölheti


8. Szabó Lőrinc Összes versei, Uj Idők Irodalmi Intézet R.T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1944, 13–14. p.