XI. Kirándulás
Dokumentumok

Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTAK Ms 4653/4. A kötet kefelevonatai közül az 1–13. old. hiányzik. A korrektúra ezért csak a 14. oldalt, a vers második felét közölheti