XI. Kirándulás
Dokumentumok

Gépirat kézírásos kiegészítésekkel.
MTAKK Ms 4650/4.
Szövege megegyezik az 1922-es Kner kiadásban közölttel.