XI. Kirándulás
Dokumentumok

Kézirat.
MTAKK Ms 4650/1. 1 fol.
Az 1922-es Kner kiadás megjelenése előtti kézirat az ott közölt szöveghez képest némileg eltérő: a második versszakban „gyöngyszemű” helyett „üvegszemű”; az utolsó versszakban: „elmerengve” helyett „elmerülve”, az „utánunk a hegyoldalon” helyett „fölfelé a hegyoldalon” olvasható. Korábbi, áthúzott cím: „Vasárnap”. A kéziratlap hátoldalán megjegyzések ismeretlen kéztől.