Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/112. 3 fol.
Számozott jegyzettömblapokon; 1. f. r.-n áthúzott, javított címvariációk: „Dubrovnik”, „Tengerpart”, utóbbi javítva a végleges címre; cím alatt szerzőségi közlés; 4. f. v.-n Szabó Lőrincné megjegyzése; 1. sor ceruzával átsatírozva: „Egész nap itt ültem a parton”, felette a végleges változat; 18. sorban törölve: „látható” felette „körbezárt”; 20. sor ceruzával sűrűn átsatírozva: „te mindig ujjászülető”, felette: „örök-eleven temető”; 26. sorban sűrűn átsatírozott rész: „úgy sincs [?] segítség”, felette: „szoktass a rosszhoz”; utolsó versszak 37–40. törölt sora:
minenütt vendég maradok,
a nap nemsokára leszáll
s előttem, arra kifelé,
egész üres a láthatár
”;
alatta a véglegesnek szánt tisztázat. Szövegének központozásbeli és ékezethasználati különbségeken túli eltérései a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 18. sorban: „hánykódó” helyett még „körbezárt”; 40. sorban: „várja” helyett még „nézi”.


2. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/181. 2 fol.
Beszélgetés a tengerrel címmel; Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén írva; a cím alatt szerzőségi közlés. Szövege központozásbeli és ékezethasználati különbségeken túl megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Pesti Napló, 1937. nov. 14. (259. sz.) 5. p.
Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Szabadság (Nagyvárad) 1937. nov. 28.
A Pesti Napló-megjelenés utánközlése.


5. Aradi Közlöny, 1937. nov. 23., 6. p.
A Pesti Napló-megjelenés utánközlése.


6. Szabadság (Cleveland), 1937. dec. 2. (46. évf., 335. sz.) 1. p.
A Pesti Napló-megjelenés utánközlése.


7. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 116–117. fol.
Már Illyés Gyulának szóló dedikációval.


8. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 138–139. p.
Illyés Gyulának szóló dedikációval.


9. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 539–540. p.
Dedikáció nélkül; 540. p. szedési hibák korrekciói.


10. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 539–540. p.
Dedikáció nélkül.