Dokumentumok

Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/112. 3 fol.
Számozott jegyzettömblapokon; 1. f. r.-n áthúzott, javított címvariációk: „Dubrovnik”, „Tengerpart”, utóbbi javítva a végleges címre; cím alatt szerzőségi közlés; 4. f. v.-n Szabó Lőrincné megjegyzése; 1. sor ceruzával átsatírozva: „Egész nap itt ültem a parton”, felette a végleges változat; 18. sorban törölve: „látható” felette „körbezárt”; 20. sor ceruzával sűrűn átsatírozva: „te mindig ujjászülető”, felette: „örök-eleven temető”; 26. sorban sűrűn átsatírozott rész: „úgy sincs [?] segítség”, felette: „szoktass a rosszhoz”; utolsó versszak 37–40. törölt sora:
minenütt vendég maradok,
a nap nemsokára leszáll
s előttem, arra kifelé,
egész üres a láthatár
”;
alatta a véglegesnek szánt tisztázat. Szövegének központozásbeli és ékezethasználati különbségeken túli eltérései a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 18. sorban: „hánykódó” helyett még „körbezárt”; 40. sorban: „várja” helyett még „nézi”.