Dokumentumok

Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/181. 2 fol.
Beszélgetés a tengerrel címmel; Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén írva; a cím alatt szerzőségi közlés. Szövege központozásbeli és ékezethasználati különbségeken túl megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.