Dokumentumok

Szabó Lőrinc: Kalibán! Versek, az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest, 1923, 25. p. Szerzői példány.
Magántulajdon.
Szél hozott és szél visz el címmel.Az oldal tetején Szabó Lőrinc kézírásos megjegyzése: „Átdolgozva! Leírni így javítva!”. A szövegen végzett autográf javítások: 1. versszak 2. sorában: „honnan”, 3. sorban: az „és” áthúzva, helyette vessző; 2. versszak 2. sorában: „a felhőknek”, 3. sorában „erdő” áthúzva, helyette „hegy”; 3. versszak 3. sorában: „kergettem”, 3–4. sorában: a kettőspontok helyébe vessző került; 4. versszak 3. sorában: „a titok”, 4. sor áthúzva, helyette „ő se tudja ki vagyok!”; 5. versszak 1. sorában: „honnét”, 3. sorában az „és” áthúzva, helyette vessző. A kiigazított szöveg majdhogynem megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel, különbség ott a címben az „és” szó helyett már vessző, „a hegy” szót visszajavította, ott már „az erdő” olvasható.