Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Erőteljesen érik benne a buddhisztikus szemlélet, amely a szocialista érzületet is elborítja. 1 Több szánnivalót láttam az életben, mint amennyit a marxisták elismernek. Ti. az emberen túlra is kiterjedt részvét és szeretet volt bennem. A „Hiszik és vallják bölcs mestereim”: régi hindu és kínai mesterek, noha újak és európaiak is lehettek volna. Az „élet az ördög lázadása csak”: A kurtizán prédikációja és Mara lányai után nem lehet kétséges, hogy a buddhista ördögről van szó. A végén az örök újjászületés gondolata említtetik, akár a buddhista, akár a schopenhaueri–nietzschei.

Jegyzetek

1 Az „elborítás” központi fogalommá válik Kabdebó Lóránt egyik tanulmányában; ld.: Harc az elégiáért: Szövegegységesülés: az „elborítás”, a „mese” és a „tragic joy” megjelenése = Kabdebó Lóránt: „Nyílik a lélek”: Kettős látás a 20. századi lírában: Szabó Lőrinc „rejtekútja”, Ráció, Bp., 2015, 121–157.