Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/133. 6 fol.
Fogalmazvány; ceruzával írt oldalak jegyzettömb papíron; 1. f. r. versszöveg felett áthúzott cím: Az ördög lázadása, az oldal tetején átsatírozva: Az önzés szánalma sarkában a végleges cím: Szánalom; az oldal alján több vonallal áthúzott címvariációk: A szánalom testvérisége, Emberen kívül, Az ördög lázadása, Az egész szánalma, Mindenki szánalma, Szánalom, Az örök kín, Az élet szánalma, Az önzés szánalma; 6. f. v.-n a szöveg alatt aláírás; az oldal alján a 42. sor zárójelbe tett variánsa: „Nem szánom külön kínodat” 6. f. r.-n átsatírozott címvariációk: Az ördög lázadása, Az újjászülető kín; majd kétszer a végleges cím: Szánalom; 1., 19., 23–24., 26., 29., 30., 36., 37., 42–44. és 46. sorban javítások. Szövegének eltérése az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: „Mért csak magunkra, mért” helyett még „Mi a te kínod? Mért”. Ezt az eltérést nem számítva a kézirat szövege megegyezik a Pesti Naplóban közölttel.


2. Pesti Napló, 1936. jan. 12. (9. sz.) 17. p.
Szövege – ékezethasználati különbségeken túl – megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Az 1936-os Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata, 129–130. fol.
Magántulajdon.
Lapokra ragasztva a Pesti Napló-közlés kivágatai; jobb felső sarokban kézírásos lapszámozás: 129, 130; cím alatt a szerzőségi közlés áthúzva; 129. r. oldalon kivágat sarkában a Pesti Napló-közlés elírt datálása: „1936. II. 12.”


4. Szabó Lőrinc: Különbéke, Versek, Athenaeum R.-T. kiadása, Budapest, 1936, 175–176. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


5. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 446–448. p.
448. p. szélén szedési hiba korrektúrája.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 446–448. p.