Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1932. máj. 15. (107. sz.) 11. p.
Sors címmel. 28. sorban: Titok – így nagy betűvel; egyébként szövege megegyezik az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Az 1932-es Pantheon-kiadás nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/108. 1 fol.
Újságkivágat; a jobb oldalon a számozás: 44/a; felette áthúzott szám: 52/a; a lap tetején a megjelenés pontatlan datálása; a nyomtatott cím áthúzva, mellette az új cím kézírással: Tovább; szerzőmegjelölés áthúzva. Szövege megegyezik az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Szabó Lőrinc: Te meg a világ, Versek, Pantheon-kiadás, Budapest, 1932, 115–116. p.
Tovább címmel. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 311–312. p.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 311–312. p.