Dokumentumok

Szabó Lőrinc: Te meg a világ, Versek, Pantheon-kiadás, Budapest, 1932, 115–116. p.
Tovább címmel. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.