Dokumentumok

Az 1932-es Pantheon-kiadás nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/108. 1 fol.
Újságkivágat; a jobb oldalon a számozás: 44/a; felette áthúzott szám: 52/a; a lap tetején a megjelenés pontatlan datálása; a nyomtatott cím áthúzva, mellette az új cím kézírással: Tovább; szerzőmegjelölés áthúzva. Szövege megegyezik az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.