Korábbi változat (1926)
Szeretők teste-lelke

5

10
15

20

25
30

35
40

45
50
Mit tehetek én
róla, hogy érdekel a test
és hogy a hús
úgy megérzi szépségeteket,
mint a halál
vagy az isten közelét?

Nézd, kedves, a lélek is
testben öleli meg a másik
lelket, amikor
barát barátot üdvözöl,
testben siratja elveszett
gyermekét az anya, s a hivő
az úrvacsora kenyerében
testileg akar
egyesülni az égiekkel.

Nem én akartam,
hogy így legyen,
nem én csináltam
az életet
s nem én csinálok
belőle bűnt.

Örök munkában él
minden élő s örülni akar;
amíg szabadon
építi magát: érzékeivel
megsejti a sors
legtitkosabb üzeneteit és
bukását is csak az idő
rendelése hozza meg, –
de fiatalon
megromlik, ha nem az ösztönök
parancsait követve működik.

Lapúljon a kéjenc, a beteg
gyönyörök rabja! – Nekünk
szolgánk volt az öröm:
bennünk most született
újjá a világ,
és a halál se lehet
üdvözitőbb
párnája a feledésnek,
mint, kedves, a te
megtiltott tested.

Nem aljas isten
akarta így,
ne sírj, ne csinálj
belőle bűnt,
mert a lélek orvosa a szerelem
és gyógyulás az igaz csók,
szeretők lelke örül
a test örömének!