Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1926. okt. 3. (224. sz.) 11. p.
Szeretők teste-lelke címmel. Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


2. Az 1926-os Pandora-kiadás nyomdai kézirata, 40. fol.
Magántulajdon.
Szeretők teste-lelke címmel. A lapon a Pesti Napló-közlés kivágata felragasztva, szerzőmegjelölés áthúzva.


3. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 84–85. p.
Szeretők teste-lelke címmel. Szövege megegyezik a Pesti Napló 1926. okt. 3-i számában közölttel.


4. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 84–85. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 84. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átírni, így!” A lap tetején ceruzás számozás: 33; javított cím: Szeretők. A javítások 84. oldalon az 1., a 4., 8., 9. sorban; a 85. oldalon a nyomtatott szöveg 26–29. sora áthúzva, az átírt rész 2 sornyi fogalmazványa (végleges változat 25–26. sora) a lap szélén, javítások a nyomtatott szöveg 25., 32., 48 sorában. A vers 4. szakasza az 1926-os Pandora-kiadásban közölthöz képest lényegesen átdolgozott, az átirat megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel. Az átírás során a vers sorainak száma 50-ről 47-re csökkent.


5. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 229–230. p.
Szeretők címmel.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 229–230. p.
Szeretők címmel.