Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Teljesen Erzsikének hódol, első jele a bensőséges szeretetnek és a kezdődő önvádnak: őt akartam komolyan vigasztalni. (Erzsike = Bözsi = Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet, akiről már bőségesen szóltam, 1 külön.)

Jegyzetek

1 Ld. Bizalmas adatok és megjegyzések VI. Erzsike című fejezetét: Szabó Lőrinc: Vers és valóság: Bizalmas adatok és megjegyzések, s. a. r. Lengyel Tóth Krisztina, jegyz. Kiss Katalin, Lengyel Tóth Krisztina, utószó Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp., 2001, 326–351. Ezt a Fény, fény, fény-kötetről mondottak után beékelve diktálta.