Dokumentumok


1. Az Est, 1923. nov. 11. (255. sz.) 8. p.
Égesd el a könyveket, Kalibán! címmel. Itt még nem szerepel a Sugár Károlynak szóló ajánlás. Szövege egy ékezési eltérést (19. sorban „múlt”) leszámítva megegyezik az 1923-as Athenaeum-kiadásban közölttel.


2. Az 1923-as Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata.
Magántulajdon, 2. fol.
Égesd el a könyveket, Kalibán! címmel. A lapon Az Est-közlés kivágata felragasztva. Rajta a Sugár Károlynak szóló ajánlás ceruzás kézírással. A lap szélén autográf nyomdai utasítások, a szerzőmegjelölés áthúzva.


3. Szabó Lőrinc: Kalibán! Versek, az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest, 1923, 3–4. p.
Égesd el a könyveket, Kalibán! címmel.


4. Szabó Lőrinc: Kalibán! Versek, az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest, 1923, 3–4. p. Szerzői példány.
Magántulajdon.
Égesd el a könyveket, Kalibán! címmel. A 3. p. tetején Szabó Lőrinc kézírásos megjegyzése: „Átdolgozva a Válogatott versekben”.


5. Gépirat autográf javításokkal az 1934-es Válogatott Versei nyomdai kéziratának („A kis anthológia versanyaga”) kötegéből.
MTAKK Ms 4653/2. 13. fol.
Kalibán címmel. Az 1923-as Athenaeum-kiadás megjelenése utáni, az ott közölt szöveghez képest lényegesen átdolgozott. Megegyezik a Válogatott Versei 1934-es kiadásában közölt szöveggel; eltér még a Válogatott versei 1940-es, illetve az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől az utolsó sor szórendjének tekintetében: „nem leszünk soha többé emberek”. Ld. az 1940-es Válogatott verseihez készített korrektúrát.


6. Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.], 12–13. p.

7. Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.], 12–13. p. Szerzői példány.
Magántulajdon.


8. 1940-es Válogatott verseinek nyomdai kézirata.
MTAKK Ms 4653/1. 6v.–7r. fol.
Az 1934-es Válogatott versei kötetének kitépett lapjai, rajtuk oldalszámozás ceruzás kézírással.


9. 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTAKK Ms 4653/3. 8. fol.
Korábbi szöveghez képest az utolsó sor szórendje felcserélve: „soha többé nem leszünk emberek”.


10. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner, Budapest, 1940, 15–16. p.

11. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTAK Ms 4653/4. 37–38. p.


12. Szabó Lőrinc Összes versei, Uj Idők Irodalmi Intézet R.T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1944, 37–38. p.
Az itt közölt szöveg megegyezik az 1940-es Válogatott verseiben közölttel. [Osszes_versek_1943_021.jpg; Osszes_versek_1943_021.jpg]


13. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető, Budapest, 1956, 63–64. p.