Dokumentumok

Szabó Lőrinc Összes versei, Uj Idők Irodalmi Intézet R.T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1944, 37–38. p.
Az itt közölt szöveg megegyezik az 1940-es Válogatott verseiben közölttel.