Dokumentumok

Gépirat autográf javításokkal az 1934-es Válogatott Versei nyomdai kéziratának („A kis anthológia versanyaga”) kötegéből.
MTAKK Ms 4653/2. 13. fol.
Kalibán címmel. Az 1923-as Athenaeum-kiadás megjelenése utáni, az ott közölt szöveghez képest lényegesen átdolgozott. Megegyezik a Válogatott Versei 1934-es kiadásában közölt szöveggel; eltér még a Válogatott versei 1940-es, illetve az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől az utolsó sor szórendjének tekintetében: „nem leszünk soha többé emberek”. Ld. az 1940-es Válogatott verseihez készített korrektúrát.