Recenziók, kritikák

(t. á.) [Tóth Árpád]: Szabó Lőrinc: Föld, Erdő, Isten = Az Est, 1922. máj. 21. [Fold_Rec_4.pdf]
Zilahy Lajos: Föld, erdő, Isten = Pesti Napló, 1922. máj. 25. [Fold_Rec_9.pdf]
K[ardos]. P[ál].: Föld, Erdő, Isten – Szabó Lőrinc versei = Debreceni Független Ujság, 1922. máj. 28. [Fold_Rec_3.pdf]
[Kállay Miklós:] A „szelíd középszer” magyar költője, Vargha Gyula ujabb költeményei – Az ősi természet egy kulturlélek tükrében, Szabó Lőrinc versei – Egy halk huru lirikus – Rabindranath Tagore rimes versekben = Nemzeti Ujság, jún. 4. [Fold_Rec_10.pdf]
Schöpflin Aladár: Föld, Erdő, Isten (Szabó Lőrinc versei) = Szózat, 1922. jún. 9. [Fold_Rec_12.jpg]
K.: Föld, erdő, Isten = Tiszántúl, 1922. jún. 21. [Fold_Rec_5.pdf]
(Szabó Lőrinc: Föld, erdő Isten.) = Pesti Hírlap, 1922. jún. 22. [Fold_Rec_6.pdf]
(e. a.) [Elek Artúr]: Föld, erdő, Isten = Az Ujság, 1922. jún. 22. [Fold_Rec_8.pdf]
Zolnai Béla: Szabó Lőrinc: Föld, erdő, isten = Magyarság, 1922. jún. 25. [Fold_Rec_2.pdf]
Komlós Aladár: Föld, erdő, isten = Bécsi Magyar Újság, 1922. júl. 9. 8. [Fold_Rec_17_Komlos]
(Szó): Föld, erdő, isten. Szabó Lőrinc versei = Prágai Magyar Hírlap, 1922. aug. 5. [Fold_Rec_1.pdf]
Lakatos Péter Pál: Uj verskötetek. 4. Szabó Lőrincz: FÖLD, ERDŐ, ISTEN (Kner Izidor. Gyoma, 1922) = Magyar Irás, 1922. 7–8. (júl.–aug.) 142–143. [Fold_Rec_14_1.pdf; Fold_Rec_14_2.pdf]
Bálint Aladár: Három új Kner-kiadvány. Gellért Oszkár Testvérbánat csillaga – Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. Írta Révész Béla – Föld, erdő, isten. Szabó Lőrinc versei = Nyugat, 1922. 17–18. sz. (szept. 1.), 1114–1115. [Fold_Rec_16_1.pdf; Fold_Rec_16_2.pdf]
Turóczi-Trostler József: Könyvismertetések: Három lírai bemutató. 1. Szabó Lőrinc: Föld, erdő, Isten. 1922. Kner Izidor kiadása Gyoma. 8r. 52 lap = Független Szemle, 1922. szept., 207–208. [Fold_Rec_13_1.pdf; Fold_Rec_13_2.pdf]
f. z. [Franyó Zoltán]: Uj költők könyvei. Szabó Lőrinc: Föld, Erdő, Isten. (Kner Izidor kiadása. Gyoma 1922.) = Tűz, 1922 [17] 14 okt. 29. 9. [Illés Ilona A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei B. sorozat 8. TŰZ 1921–1923, DIOGENES 1923–1927 repertóriumok kötetben az f. s. szignójú Földes Sándornak tulajdonítja az f. z. szignójú kritikát; ugyanő ugyanitt az f. z. szignó feloldásaként jelöli meg Franyó Zoltánt.] [Fold_Rec_15.pdf]
Babits Mihály: Könyvről-könyvre: Egy ifjú költő = Nyugat, 1923. 6. (márc. 16.), 398–399, kötetben, uő: Esszék, tanulmányok, Szépirodalmi Kvk., Bp., 1978, 1. köt. 757–759. [Fold_Rec_11_1.pdf; Fold_Rec_11_2.pdf]
Zwei Lyriker (1. Szabó Lőrinc: Föld, Erdő, Isten. 1922; Kalibán 1923; Fény, Fény, Fény. Versek. 1926. 2. Sárközi György: Angyalok Harca. Versek. 1926) = Pester Lloyd, 1926. aug. 28. [Fold_Rec_7.pdf]