Dokumentumok

Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 316–320. p.
Részletek egy repülőutazás emlékéből alcímmel a III. Felhők fölött és az V. A motorok c. tételek; szövegük megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.