Dokumentumok

Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 547–560. p.
547–549., 556–557. oldalon szedési korrekciók.