Dokumentumok

z 1940-es Válogatott verseinek nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/1. 52–53. fol.
A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonatából kiemelt félbetépett 161. és a 160. oldal A Motorok c. verssel; 52. f.-n a vers számozása törölve; a kötetbe szánt alcím kézírással: „(Részlet a »Reggeltől estig« c. repülővers-ciklusból)”; jobb oldalon a korábbi hibás szedés korrekciója; 53. f.-n a szedés korrekciói.