Dokumentumok

Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 153–167. p. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel, vagyis a definitív közléssel.