Dokumentumok

A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 123–135. fol.
Javítások: 123. f. szedési utasítás; II. a cím „Fel a magasba” helyett „A szálló vasban”; 2. sornál a szedés korrekciója; 124. f. öt helyen a hibás szedés korrekciója; 125. f. III. a cím „A felhők, felülről” helyett „Felhők fölött”; 126. f. III. 17. sorban: „elfödik” helyett „elfödték”; két helyen hibás szedés korrekciója; 127. f. III. 61. sorban „most” törölve; 128a. f. a lap fele az V. A motorok c. vers 1–3. versszakával letépve; 128a. és 129. f. között hiányzik a 159–160. oldal A motorok c. vers 9 versszakával (felhasználva majd az 1940-es Válogatott versei nyomdai kéziratánál); 129. f. VI. a cím „Münchentől Zürichig” helyett „A harmadik ugrás”; 130. f. szedés korrekciója két helyen; 131. f. VII. a cím „Az út közepén” helyett „Az este elé”; egy helyen a szedés korrekciója; 132. f. VIII. a cím „Ébredés” helyett „Vissza”; 134. f. szedés korrekciója. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.