Dokumentumok

Újságkivágat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/261. 1 fol.
A Pesti Napló-közlés lapja; az egyes tételek mellett piros postai irónnal számozás: 49–56. Feltehetően a kötet nyomdai kéziratának része lehetett.