Dokumentumok

Szabó Lőrinc: Reggeltől estig, Egy repülőutazás emléke, Molnár C. Pál fametszeteivel, Magyar Bibliofilek Szövetsége, Bp., 1937.; a kolofon szövege: „Ez a könyv a Magyar Bibliofilek Szövetsége második kiadványa. Haiman-Kner György terve szerint nyomtatta Kner Izidor könyvnyomdája Gyomán, 1937 április havában, kéziszedésű Bodoni Antikva betűkkel, a Hazai Papírgyár R.-T. fűzfői gyárának famentes papírjára.” Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel, de az egyes tételek nincsenek számozva.

A teljes kötetet ld. a "Verseskötetek" menüpont alatt!