Dokumentumok

Újságkivágat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/261. 1 fol.
A Pesti Napló-közlés lapja; a főcím áthúzva; autográf javítások: II., a cím „Fel a magasba” áthúzva, felette az új cím: „A szálló vasban”; 37. sorban: „sem”; III., javított cím: „A felhők, felülről” helyett „Felhők fölött; 4. sorban: „hajlongtak rajra” helyett „úgy hajladoztak”; 7. sorban: „hajlongtak az áttetsző zöld hínárban” helyett „és alattunk zöld volt a levegő”; 10. sorban: „Az imént még láthattuk őket” helyett „De gyönyörű volt! A hinárban”; 13. sorban: „most már” helyett „aztán”; 16. sorban: „már” helyett „és”; „elfödik” helyett „elföldték”; 20. sorban törölt három pont; 33. sorban: „amely fölött” helyett „és fölötte”; 46. sorban; „Fölötte” helyett „A felső”; 61. sorban: „ragyog most” helyett „ragyog:”; ceruzával jelölve az 1937-es Magyar Bibiliofilek Szövetsége kiadásának oldaltöréseit; IV., a cím „Félelem és biztonság” helyett „A kísértő”; VI., a cím „Münchentől Zürichig” helyett „A harmadik ugrás”; központozás változtatásai a 32., 43–44., 46., 54. sorban; VII. a cím „Az út közepén” helyett „Az este elé”; áthúzott címvariációk: „Dél és este”; „Dél az este mögött” [?]; ceruzával jelölve az 1937-es Magyar Bibiliofilek Szövetsége kiadásának oldaltöréseit; VIII., a cím „Ébredés” helyett „Vissza”. Szövegének eltérései a defintív közléstől: III. 14. sorban: „Most már” helyett még „aztán”; IV. címe „Félelem és biztonság” helyett „A kísértő”.