Dokumentumok

Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/121. 1 fol.
Jegyzettömblapon jegyzetek az V., Motorok c. darabhoz; ceruzás kézírással címadás: „Motorok”; alatta ceruzával gyorsírásos feljegyzések; tollal írt jegyzetek
„Acélfekete burkolatban
tőlem csak pár méternyire...
...mint egy elefánt feje...”;
Más tintával írt jegyzet:
Bízni kell az anyagban!
(Materializmus)”