Dokumentumok

Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/123. 1 fol.
Jegyzettömblapon tollal írt jegyzetek a III., Felhők fölött c. darabhoz; ceruzás kézírással címadás: „A felhők”:
„...felhők a hegyek szárnyai...
...fehér torlaszok és hegyek...
...grönlandi táj...
Láttam a felhőket felülről
habzó táj, jég és hóhegyláncok, ligetek,
megőszült erdők lombrengetege”