Dokumentumok

4. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/116. 1 fol.
Jegyzettömblapon a II., A szálló vasban c. darab első versszakának tollal írt sorai, melynek szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel, vagyis a definitív közléssel; címvariáns: „Start”; alatta ceruzás kézírással a következő versszak első sorának variánsa: „És ott a nagy kotló hasában”.