Dokumentumok

Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/125. 1 fol.
Jegyzettömblapon tollal írt jegyzet az I., Indulás c. darabhoz; ceruzás kézírással címadás: „A sebesség”:
„...a mozgás
a megsűrűsödött idő...”