Dokumentumok

Újságkivágat autográf javításokkal.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/84. 1 fol.
Külön lapra ragasztva; az eredeti cím, „Egy emberbaráthoz” áthúzva, felette kézírással az új cím: „Egy humanistához”; javítások: 1. sorban betoldott három pont; 5. sorban „Rabjai” – így nagy betűvel; 8. sor, „Halljunk különbet.” helyett „Mondj valami többet!”; 9. sorban: „Azt én is tudom” helyett „Az mindig vitás”; 13. sorban: betoldot névelő: „az”; 14. sorban: „ez a” helyett „az ilyen”. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel. Az újságkivágaton végzett autográf javítások feltehetően a kötet nyomdai kéziratához készültek.