Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1933. febr. 26. (47. sz.) 19. p.
Egy emberbaráthoz címmel, Versek gyűjtőcím alatt a Kályha előtt c. verssel együtt. Szövege eltér a Pesti Naplóban és a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől. Ld. a 2. dokumentum leírását.


2. Újságkivágat autográf javításokkal.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/84. 1 fol.
Külön lapra ragasztva; az eredeti cím, „Egy emberbaráthoz” áthúzva, felette kézírással az új cím: „Egy humanistához”; javítások: 1. sorban betoldott három pont; 5. sorban „Rabjai” – így nagy betűvel; 8. sor, „Halljunk különbet.” helyett „Mondj valami többet!”; 9. sorban: „Azt én is tudom” helyett „Az mindig vitás”; 13. sorban: betoldot névelő: „az”; 14. sorban: „ez a” helyett „az ilyen”. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel. Az újságkivágaton végzett autográf javítások feltehetően a kötet nyomdai kéziratához készültek.


3. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 89–90. fol.


4. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 107–108. p.

5. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 520–521. p.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 520–521. p.
A vers Egy emberbaráthoz címmel történő megjelenése: Pesti Napló 1933. febr. 26.; tehát az 1943-as Összes verseiben szereplő 1934-es évszám téves.