Dokumentumok

Az Est-közlés újságkivágata autográf javításokkal.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/244. 1 fol.
Külön lapra ragasztva; az oldal felső részén a megjelenés datálása Szabó Lőrincnétől; lapszélen áthúzott címvariáns: „Szűrő”; kézírással az új cím: „Örök élet”; cím alatt a szerzőségi közlés törölve; javítások: 15–16. sor, „én vagyok az elmúlás / én az örök élet” helyett „örök múlás vagyok én, / mégis örök élet.” Szövege az utolsó két sorral eltér a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől. Az újságkivágaton végzett autográf javítások feltehetően a kötet nyomdai kéziratához készültek.